برچسب: آبیترین

۰

سفر به آبی‌ترین شهر دنیا؛ فیروزه‌ای در دل مراکش

فراروـ  تمام زیبایی‌های طبیعی و جاذبه‌های شگفت‌انگیز دنیا را که کنار بگذاریم، ساخته‌های دست بشر هم در نوع خودش بی‌نظیر و رویایی است. مثلا اینکه عده‌ای تصمیم بگیرند تمام شهرشان را رنگی کنند، چشم انداز...