برچسب: آسانتر

۰

این شلوار رباتیک راه رفتن را آسانتر می‌کند!

نتایج مطالعات نشان داده که این شلوار می‌تواند میزان انرژی مصرفی برای راه رفتن را تا حدود ۱۲ درصد کاهش دهد. همه افراد می‌توانند که از این شلوار، برای تأمین نیروی اضافی هنگام بالا...