برچسب: آسیبزاست

۰

دعوای خواهر و برادر‌ها چه موقع آسیب‌زاست؟

تشخیص بدرفتاری و پرخاشگری در خواهر و برادر‌ها اهمیت دارد، چون در برخی موارد می‌تواند آسیب‌زا باشد. مطالعات متعدد نشان می‌دهد کیفیت رابطه خواهر و برادر در تجربه روابط با دیگران حتی در بزرگ‌سالی...