برچسب: آشامیدنی

۰

تولید آب آشامیدنی و سوخت پاک با نور خورشید

محققان دستگاهی با انرژی خورشیدی ساخته‌اند که آب آلوده را به سوخت هیدروژنی پاک و آب آشامیدنی تبدیل می‌کند. به گزارش همشهری آنلاین، محققان دستگاهی شناور با انرژی خورشیدی ساخته‌اند که آب آلوده یا...