برچسب: آفتابگردانها

0

آفتابگردان‌ها چگونه خورشید را می‌بینند؟

[ad_1] بیشتر گیاهان نوروتروپیسم را در خود دارند؛ توانایی رشد به سمت منبع نور. دانشمندان گیاه شناس فرض کرده بودند که هلیوتروپیسم آفتابگردان، یعنی توانایی پیروی از خورشید، بر اساس همان مکانیسم اساسی است...