برچسب: آویزانی

0

مورچه‌های ارتشی نیز مانند انسان‌ها موجودات آویزانی را همراه خود دارند!

[ad_1] فرارو- حشرات عادت به کشتن موجودات اغلب بسیار بزرگ‌تر از خودشان دارند آن‌ها را تکه تکه می‌کنند و لقمه‌ها را به داخل لانه‌های شان می‌کشند، اما آن‌ها همه چیز را نمی‌خورند. از ویژگی‌های...