برچسب: آیندۀ

۰

(تصاویر) این مزرعۀ «عمودی»، آیندۀ کشاورزی دنیاست

آیا کشاورزی عمودی در نهایت می‌تواند به یک منبع غذایی قابل‌اعتماد برای تغذیه‌ی یک جمعیت همیشه در حال رشد تبدیل شود؟ این مزرعۀ پیشرفته نمونه‌ای است که برای پاسخ دادن به این سوال طراحی...