برچسب: اثری

۰

کهن‌ترین اثری که در تهران پیدا شد با قدمت ۵۰ تا ۶۰ هزار سال

به نظر می‌رسد در دوران پارینه سنگی میانه، یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار سال پیش، این منطقه از نظر تأمین نیاز‌های غذایی گروه‌های جمع‌آورنده غذا و شکارورز دارای آمادگی کافی بود. به گزارش...