برچسب: ادبیات

۰

تأثیر شعر مولانا بر ادبیات انگلیسی و آمریکایی • مجله تصویر زندگی

تعدادی از شاعران انگلیسی و آمریکایی زبان از درون مایه‌های معنویت، عشق و تجربه انسانی مولوی در آثار خود استفاده کرده‌اند و امروزه ما می‌توانیم انعکاس افکار مولانا را در آثار مردمان غیر فارسی‌...