برچسب: ارث

۰

(تصاویر) رازهایی مدفون در صحرای عربستان که با «گوگل ارث» کشف شدند

صحرا‌های عربستان آنقدر برهوت و بی آب و علف هستند که شاید فکر کنیم آنجا آخرین جایی است که ممکن است اثری باستانی و شگفت‌انگیز را در خود پنهان کرده باشد. اما یافته‌های دهه‌ها...