برچسب: ار

۰

تفال به حافظ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۲؛ صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

۰

تفال به حافظ امروز شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲؛ چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...