برچسب: استیوجابز

۰

سرگذشت تاریک استیوجابز که از آن بی‌خبرید!

دوستی که در مورد او صحبت می‌کنیم، استیو وزنیاک است، او و جابز در آتاری کار می‌کردند، یکی از اولین کنسول‌های بازی ویدیویی که بازار بازی‌های ویدیویی را متحول کرد. صاحب آتاری در آن...