برچسب: المثل

۰

ریشه ضرب المثل «همین آش است و همین کاسه»

در زمان “نادرشاه” یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم می‌کرد و مالیات‌های فراوان از آن‌ها می‌گرفت. مردم به تنگ آمده و شکایت او را نزد نادر بردند. به گزارش خبرفوری، نادر پیغامی...