برچسب: امروز

0

کد مورس همستر امروز + آموزش وارد کردن Hamster Kombat Morse Code • مجله تصویر زندگی

[ad_1] فیلم آموزش وارد کرد کد مورس در همستر کامبت  ???? کد مورس همستر ۳ تیر : POOL P: ⚫️➖➖⚫️O: ➖➖➖O: ➖➖➖L: ⚫️➖⚫️⚫️ ???? کد مورس همستر ۲ تیر : FARM F:⚫️⚫️➖⚫️A:⚫️➖R:⚫️➖⚫️M:➖➖ ????...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲؛ تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد‌

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲؛ خداوندا مرا آن ده که آن به

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲؛ از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲؛ فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌کردند. با...

0

تفال به حافظ امروز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲؛ سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌کردند. با...

0

تفال به حافظ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۲؛ صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲؛ مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲؛ گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز • مجله تصویر زندگی

[ad_1] موافقت با همسان سازی ۱۰۰ درصدی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲/۰۸/۲۲) رمضانعلی سندگدوینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این کمیسیون خبر...

0

تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲؛ مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲؛ ساقی بیار باده که رمزی بگویمت

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز جمعه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲؛ آب و آتش به هم آمیخته‌ای از لب لعل

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲؛ وز لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲؛ در سر هوس ساقی در دست شراب اولی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲؛ در مذهب طریقت خامی نشان کفر است

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲؛ لب گیری و رخ بوسی، می‌نوشی و گل بویی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲؛ پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲؛ چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز یکشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲؛ زمان خوشدلی دریاب و در یاب

[ad_1] فرارو- مروا گرفتن یا همان فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲؛ ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛ روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲؛ لب چو آب حیات تو هست قوت جان

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز جمعه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۲؛ مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

تفال به حافظ امروز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲؛ گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است 0

تفال به حافظ امروز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲؛ گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است

[ad_1] همیشه در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده‌است. در ادامه فال حافظ مخصوص روز ۱۳ آبان ۱۴۰۲ از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد. تفال به حافظ ۱۳ آبان...

0

تفال به حافظ امروز جمعه ۱۲ آبان ۱۴۰۲؛ سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲؛ مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...

0

تفال به حافظ امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲؛ چه جور‌ها که کشیدند بلبلان از دی

[ad_1] فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با...