برچسب: انحنا

۰

(عکس) آیا این دو خط قرمز انحنا دارند؟

آیا می توانید بگویید در تصویر زیر دو خط قرمز دارای انحنا بوده یا صاف هستند؟ به گزارش عصر ایران، معماهای توهم نوری تصاویری هستند که ذهن انسان را فریب داده و چیزی متفاوت...