برچسب: انهدام

۰

(ویدیو) لحظه انهدام یک سایت نظامی اوکراینی با سامانه موشکی «گراد»

چین، روسیه، هند و جنوب جهانی عصر انتقام! روابط ژئوپولیتیک امروز با تقاضا برای تغییر نظم جهانی، تجدیدنظرطلبی تاریخی و سرزنش غرب مشخص شده و شناخته می‌شود. منبع