برچسب: اولینبار

۰

کشف ویروسی با قابلیت اتصال به ویروس‌های دیگر برای اولین‌بار

دانشمندان کشف کرده‌اند که برخی ویروس‌ها می‌توانند به ویروس‌های دیگر بچسبند تا ژن‌های خود را به سلول‌های میزبان وارد کنند. پیش‌ازاین هرگز مشاهده نشده بود که ویروس‌ها به‌صورت فیزیکی به ویروس‌های دیگر متصل شوند....

۰

برای اولین‌بار ارتباط بین میوه‌ها و میکروبیوم در تحقیق جدیدی تأیید شد

به گفته دانشمندان، باکتری‌های مربوط به میوه و سبزیجات به‌طور متوسط ۲.۲ درصد از تنوع کل باکتری‌های ما را تشکیل می‌دهد. به گزارش دیجیاتو، محققان با بررسی و مقایسه باکتری‌های موجود در میوها و...

۰

دانشمندان برای اولین‌بار از DNA یک دستگاه قابل کنترل در مقیاس نانو ساختند

این دستگاه نانو از انرژی شیمیایی برای تولید حرکات ضربان‌دار کنترل‌شده و موزون استفاده می‌کند. به گزارش دیجیاتو، مهندسان مولکولی یک دستگاه بسیار کوچک در مقیاس نانومتر ابداع کرده‌اند که شبیه به ربات‌های مولکولی...