برچسب: او

۰

تفال به حافظ یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲؛ آن که از سنبل او غالیه تابی دارد….

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

۰

«چرا او مرا رها کرد»؟ پنج چیزی که کودکان غمگین می‌خواهند درباره مرگ یکی از عزیزان‌شان بدانند

فرارو- غریزه ما برای محافظت از کودکان در برابر واقعیت‌های خشن به این معنی می‌باشد که ممکن است به طور کلی از این موضوعات اجتناب کنیم. با این وجود، کودکان داغدار پرسش‌های زیادی در...