برچسب: اکوسیستمها

۰

کاشت درخت؛ راه‌حلی برای تغییرات اقلیمی یا تهدیدی برای اکوسیستم‌ها؟

کاشت درخت به عنوان یک روش برای مقابله با تغییرات اقلیمی به طور گسترده ترویج شده است. با این حال، برخی از دانشمندان هشدار می‌دهند که کاشت انبوه درختان، به ویژه در مناطق گرمسیری،...