برچسب: ایدهای

۰

ایده‌ای چالش‌برانگیز با استفاده از یافته‌های DNA/ تصویر جدیدی از گذشته باستان

فرارو- انسان بودن به چه معناست؟ برای مدت زمانی طولانی پاسخ به این پرسش روشن به نظر می‌رسید. گونه ما (هوموساپینس ها) با افکار پیچیده و احساسات عمیق مان تنها انسان‌های واقعی قلمداد می‌شدند...