برچسب: باستانیشان

۰

اختلالات روانی انسان‌ها به کدام گونه اجداد باستانی‌شان بازمی‌گردد؟

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که آمیزش انسان‌های باستانی با دنیسوان‌های منقرض‌شده یک نوع آرایش ژنتیکی و سازگاری‌های متعاقب را ایجاد کرده که باعث شده بسیاری از ما مستعد برخی مشکلات روانی مانند افسردگی...