برچسب: بالاتری

۰

دانشمندان لو دادند: با این ترفند دروغگویان را با دقت بالاتری شناسایی می‌کنید

دروغگویان جذاب‌ترند یا راستگویان؟ دانستن این نکته چه کمکی می‌کند؟ به گزارش راهنماتو، یک پژوهش که در نشریه Personality and Social Psychology منتشر شده است، بررسی کرده که آیا افراد در هنگام دروغ گفتن...