برچسب: بحران

۰

شاید پادشاهان باستانی مایا پیشتر به ما گفته بودند که چگونه بحران آب خود را حل کنیم

فرارو- نتیجه مطالعه ای تازه نشان می دهد که پادشاهان مایاهای باستان ممکن است پیش تر به ما گفته باشند که چگونه با بحران آب مقابله کنیم. قدمت تمدن مایا تقریبا به ۴۰۰۰ سال...