برچسب: بدبوترین

۰

(عکس) بلایی که سر بزرگترین و بدبوترین گل جهان آورده‌اند

رافلزیا، بزرگ‌ترین گل جهان، گیاهی انگلی است که برگ، ساقه و ریشه ندارد و فتوسنتز نمی‌کند. در عوض، از رشته‌های بلندی که شبیه سلول‌های قارچی به نظر می‌رسند برای استخراج غذا و آب از...