برچسب: بدتر

۰

چرا شب‌ها علائم سرماخوردگی بدتر می‌شود؟

در پاسخ به موضوع تشدید درد در شب باید بیان کرد که فرآیند‌های بیولوژیکی که به عنوان ریتم شبانه‌روزی «circadian rhythms» شناخته می‌شوند. به گونه‌ای در بدن تنظیم می‌شوند که در زمان‌های دقیقی در...