برچسب: برانگیخت

۰

آیا ما در جهان تنها هستیم؟ / یک کشف جدید توجه‌ها را بیش از پیش برانگیخت

این منظومه منحصر به فرد، چیزی حدود ۴۴۰۰ سیاره نامزد، از جمله بیش از ۷۰۰ سیستم چند سیاره‌ای را در خود جای داده‌است و بیش از پیش زمینی‌ها را کنجکاو کرده است. به گزارش...