برچسب: برخلاف

۰

حیات بیگانه ممکن است برخلاف زمین نباشد

محققان در مطالعه‌ای تازه دریافته‌اند که برخی واکنش‌های شیمیایی می‌توانند با استفاده از عناصری فراتر از کربن که حیات در زمین وابسته به آن است، از شکل‌گیری موجودات زنده پشتیبانی کنند. در نتیجه، شاید...