برچسب: بزقرمه

۰

بزقرمه کرمان، غذایی اصیل و مجلسی

قبول داری هیچی جای غذا‌های سنتی رو نمی‌گیره؟! اونم از نوع محلی سنتی؟!» اگر قرار باشد غذا‌های سنتی محلی را که هر کدام مربوط به یک نقطه از کشورمان است بشمارید به عدد چند...