برچسب: بلبل

۰

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲؛ گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...