برچسب: ۲۰۰۰

۰

چیزهایی که فقط متولدین قبل از سال ۲۰۰۰ آن‌ها را درک می‌کنند

چیزهای زیادی دوران کودکی و نوجوانی ما را فراموش نشدنی کرده اند. از کیف سی‌دی‌ها تا نوارهای VHS فیلم‌های کرایه ای. به گزارش روزیاتو، تصمیم گرفتیم که شما را با خود به سفری به...