برچسب: ۲۶

۰

تفال به حافظ امروز جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲؛ مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

۰

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲؛ تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...

۰

تفال به حافظ امروز یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲؛ مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...