برچسب: ۳۱

۰

تفال به حافظ امروز جمعه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲؛ با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این...